Nachstellklotz für Knott SKB 18 (Nr.24)

10,50

Nachstellklotz für Knott Radbremse type SKB 18 (nr. 24).

Type 25-2025.

Mehr Infos

A07874

+ -

Nachstellklotz für Knott Radbremse type SKB 18 (nr. 24).

Type 25-2025.